Personvernerklæring

Informasjon av vår bruk av informasjonskapslar

Vi brukar informasjonskapslar (cookies) til å forbetre brukaropplevinga for eksisterande kundar, og som del av vår marknadsføring mot nye kundar. Når du besøker nettsida vår, set vi både midlertidig og varige informasjonskapslar. En midlertidig informasjonskapsel slettes ofte automatisk når du let att nettlesaren din, medan varige kan ligge på maskina di i opptil 1 år.

Bruk av informasjonskapslar

Nye Brimi Bue AS bruker informasjonskapslar i vår marknadsføring og til analyse av trafikk mtp forbetring av brukaropplevinga. Alle lagra opplysningar er anonyme og behandlas av Nye Brimi Bue AS til forannevnte formål. Desse verktya lagrar ofte informasjonskapslar på dei besøkande sine datamaskinar. Eksempel på verkty vi brukar er Google Analytics.

Unngå informasjonskapslar

Du kan hindre at det lagras informasjonskapslar på di datamaskin ved angi dette i innstillingane i nettlesaren din.

Sletting av informasjonskapslar

Du kan slette alle informasjonskapslar som er lagra på datamaskina di frå innstillingane i nettlesaren din. Korleis du gjer dette varierer mellom nettlesarar, og du vil finne ut korleis med enkle søk på internett.

Samtykke i bruk av informasjonskapslar

I samhøve med norsk lov har du automatisk samtykka i at vi lagrar informasjonskapslar på di datamaskin dersom du tillèt dette gjennom innstillingane i nettlesaren din.